Dahlior


Evenemangsdetaljer


Göteborgs Botaniska Trädgård har odlat dahlior sedan början av 1980-talet. För besökare visas dahlians stora mångfald upp på ett publikfriande och pedagogiskt sätt och utformningen av dahliarabatten har utvecklats i takt med att dahlians popularitet har växt. Maria Sjöstedt, ansvarig trädgårdsmästare, har många års erfarenhet av odling av dahlior. Hon ansvarar för urval och gestaltning och har rest i Mexiko för att se och lära sig mer om hur och var dahlian växer. Maria berättar om dahlians ursprung, dess stora mångfald och vad som är bra att tänka på när man ska odla dahlior i sin trädgård

Comments are closed.