Jord


Evenemangsdetaljer


Gunnebo slott och trädgårdar har en köksträdgård med anor från 1700-talet. Där odlas grönsaker, kryddor och snittblommor till restaurang och festligheter. En förutsättning för ett lyckat odlingsresultat med rikliga skördar i köksträdgården är kunskap om, och förståelse för, den viktiga jorden. Marica Wettergren, trädgårdsmästare på Gunnebo slott, pratar om hur jorden kan bli nyckeln till ett lyckat odlingsresultat Vad är jord? Hur kan du som odlare och trädgårdsentusiast lyckas bättre med dina odlingar och din trädgård genom att förstå dig på jorden?

Comments are closed.