Träd och buskar i våra trädgårdar


Evenemangsdetaljer


Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Gbg:s botaniska trädgård, kommer att berätta om spännande och odlingsvärda träd och buskar för våra trädgårdar. Vi använder idag en begränsad del av den mångfald som finns, trots att vi i vårt klimat kan odla enormt många fler arter. Henrik kommer att presentera en del av dessa med beskrivningar om hur de ska odlas och var i trädgården de har sin främsta användningspotential.

Comments are closed.