Anmälan till Sällskapets Jubileumsdag den 17 juni

Anmälningarna till vår jubileumsdag den 17 juni har nu strömmat in och 143
av våra medlemmar har anmält sig. Av de 450 programpunkter som är
bokningsbara för våra medlemmar är nu alla bokade, vilket innebär att vi stänger
bokning av föredrag.

Arrangemanget genomförs ju i samarbete med Trädgårdsföreningen, och en
del av platserna på föredragen är reserverade för en publik inbjudan som
öppnar den 29 maj och pågår fram till den 14 juni.

Även medlemmar som i nuläget inte bokat är givetvis välkomna att boka in
sig på de föredrag som då kommer att vara aktuella. Information om hur man
bokar kommer att finnas på vår hemsida (www.hortikulturen.org) från och
med den 29 maj.

Comments are closed.