Anmälan till Sällskapets jubileumsdag17 juni i Trädgårdsföreningen

Endast en person per anmälan. Anmälan kan göras fram till den 14 juni. Notera att det bara går att boka en programpunkt per pass. Vi mailar ut biljetter någon dag efter att vi fått din anmälan. Håll koll på skräpmailen så att inte biljettmailet fastnar där. Eventuella restbiljetter kommer att finnas tillgängliga i vårt kontaktcenter i Växthuset under jubileumsdagen.

  Jag vill delta i följande programpunkter:

  Första passet:

  Andra passet:

  Tredje passet:

  Fjärde passet:

  Femte passet:

  Tänk på att det är begränsat med platser, så välj bara de punkter du verkligen avser att gå på, så att du inte blockerar platser i onödan!

  Comments are closed.