MLX inbjudan

Endast för medlemmar, en anmälan/blankett, anmälan skall vara oss tillhanda senast den 4 maj!

  Jag vill delta i följande programpunkt under aktivitet 1:

  Jag vill delta i följande programpunkt under aktivitet 2:

  Jag vill delta i följande programpunkt under aktivitet 3:

  Jag vill delta i följande programpunkt under aktivitet 4:

  Jag vill delta i följande programpunkt under aktivitet 5:

  Tänk på att det är begränsat med platser, så välj bara de punkter du verkligen avser att gå på, så att du inte blockerar platser i onödan!

  Förmiddagsfika:

  Lunch:

  Eftermiddagsfika:

  Middag:
  På grund av begränsat antal platser till Jubileumsmiddagen har de som anmält intresse i förra vårens medlemsenkät förtur.

  Önskad dryck:


  I lunchpriset ingår dricka. Den sammanlagda summan för jubileumsmiddag, fika och lunch betalas direkt efter att du fått bekräftelse på dina val. Bekräftelserna sänds ut efter den 9 maj. Anmälan är giltig först när avgiften är betald. Informationen som inhämtas genom denna anmälan kommer endast att användas inför jubileumsdagen och raderas därefter.

  Comments are closed.