Klipp till! – Konsten att beskära


Evenemangsdetaljer


Eva Robild är författare till ett 30-tal böcker och har grönt kort i fruktträdsbeskärning. Hon arbetar även professionellt med beskärning, huvudsakligen i hemträdgårdar. Eva kommer att berätta både om grunderna i beskärning och hur du gör för att uppbyggnadsbeskära unga träd och för att på bästa sätt ta hand om äldre växter, både frukt-, bär- och prydnadsväxter av olika slag.

Observera att föreläsningen äger rum i Lagerhuset, Trädgårdsföreningen. Anmälan sker som vanligt till info@hortikulturen.org

Comments are closed.