Skapa en fruktbar jord och testa nya köksväxter (via Zoom)


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Lena Israelsson visar bilder och pratar en massa, både från sina och andra odlares erfarenheter, inte minst från de många skickliga invandrade odlare vi har i utkanten av våra städer. Några mattips ska också hinnas med. Anmälan sker till info@hortikulturen.org. Länk till Zoom mötet skickas via mail innan mötet.

Comments are closed.