HORTIKULTURENS VÄNNER – 150 år i år
Välkommen till Sällskapet Hortikulturens Vänner, som är en ideell förening för alla med växt- och trädgårdsintresse i Göteborgsregionen. Det är en anrik förening, som bildades redan 1873 och som i år alltså firat 150-årsdag. Numera är föreningen en del av Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) och har nu över 700 medlemmar.

Som medlem får du, utan kostnad, tillfälle att lyssna på inspirerande föreläsare, delta i trädgårdskurser, följa med på resor till plantskolor och visningsträdgårdar och – sist men inte minst – utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra trädgårdsmänniskor. Sex nummer per år av den utmärkta tidskriften Hemträdgården ingår också i medlemskapet liksom kostnadsfri rådgivning av RST:s trädgårdskonsulter.

Mot uppvisande av medlemskort erhåller du dessutom 10% rabatt på ordinarie priser (endast växter) på Mölnlycke Garden Center, Hallarnas Trädgård samt Kålltorps Handelsträdgård.

Hela nästa års program kommer, så snart det är färdigt, att presenteras här på hemsidan. Alla medlemmar kommer dessutom att få programbladet hemskickat med vanlig post.

 

Comments are closed.