Gustafssonska donationsfonden

Carl Gustafsson föddes i Småland 1837. Gick i trädgårdslära hos en äldre bror i Göteborg och innehade därefter trädgårdsmästarebefattning på olika platser i Sverige och Norge. År 1880 köpte han gården Sotenäs i Sävedalen, där han planterade en mängd fruktträd och andra trädslag. Hans fruktträdgård blev en av de största i länet och han bidrog i hög grad till intresset för trädgårdsskötsel. Till Hortikulturens Vänner, där han var styrelseledamot, testamenterade han 10 000 kr, vars avkastning användes till fruktodlingens befrämjande inom Göteborgs fögderi på så sätt att köp och plantering skulle underlättas för mindre bemedlade. Carl Gustafsson dog 1910 och hans gravsten finns att beskåda på Partille kyrkogård.

Patron Carl Gustafsson och gården Sotenäs i Sävedalen.

Under många år annonserades det i Göteborgs tidningar om när det var dags att söka pengar och det var många ansökningar som kom in. Enligt protokoll från 1938 framgår det att ett fruktträd kunde kosta 1,70 per st, så det blev ganska många träd.

Tillkännagivande i GHT om utdelning av fruktträd, ovanpå en bilaga till Sällskapets protokoll

Fonden förvaltades till en början av Göteborgs och Bohus Läns landsting, som i sin tur överlämnade räntan till Sällskapet. Numera finns hela fondkapitalet på ett särskilt konto hos oss.

Under senare delen av 1990-talet användes en del av pengarna till att lotta ut äppleträd och andra växter till Sällskapet Hortikulturens Vänners medlemmar, men ännu senare ändrades reglerna och det kom att skänkas ett äppleträd varje höst – i samband med Äpplets dag – till en förskola i Göteborgstrakten. 2013 fick Ur- och skurförskolan i Fiskebäck ett träd, 2014 var det Opalgatans förskola som stod i tur, 2015 Fridkullagatans Montessoriförskola, 2016 Nya Varvets förskola och 2017 Montessoriförskolan Småfröna i Stora Torp. År 2018 planterades ett Aroma-träd i Bräckeskolans pedagogiska trädgård, 2019 tillföll trädet föräldrakooperativet Musica på Guldheden och 2020 planterades det på Svante Orells förskola, Styrsö. 2021 donerades ett Aroma-träd till förskolan på Mariebergsgatan 7 i Majorna. Förförra året var det föräldrakooperativet Vasa Neon som tog emot äppleträdet och förra året var det förskolan Groddens tur.

2018 planterades ett Aroma-träd i Bräckeskolans pedagogiska trädgård

Pga att avkastningen är för låg kommer, fr o m 2024, inga fler äppleträd att delas ut från Gustafssonska donationsfonden. I stället kommer Sällskapet Hortikulturens Vänner att fortsätta med utdelningen, varför ansökan om ett fruktträd skickas hit senast den 1 september. Föreningens mailadress info@hortikulturen.org  

Comments are closed.