Information om föreningen

Sällskapet Hortikulturens Vänner är en av Sveriges äldsta trädgårdsföreningar. Den grundades 1873 av fyra Göteborgsherrar: Georg Löwegren, A W Malm, James Loney och C P Lange. I många år skedde intagningen av medlemmarna genom inval. Föreningen har dock alltid försökt att hänga med i tiden och numera är det fritt för vem som vill att bli medlem. Nu har föreningen drygt 600 medlemmar, varav ca 100 familjemedlemmar.

Föreningen administreras av en styrelse bestående av 7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen sammanträder en gång per månad. En stor del av styrelsearbetet innebär planering av kommande program och planering av trädgårdsresor. Vad ska föreläsningarna handla om? Vem kan vi anlita som föreläsare? Har någon i styrelsen någon bra kontakt? Vart ska nästa resa gå?

År 2017 jobbade några personer med att få till stånd den nya hemsidan. Vi har också sett till att finnas på Facebook.

Årsmöte hålles före mars månads utgång i samband med en föreläsning. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet.

Varje år representeras vår förening under Lisebergs trädgårdsdagar. Frivilliga medlemmar ställer upp två och två och står vid vår monter, där vi svarar på frågor om föreningen, delar ut programblad mm.

I maj varje år firar föreningen Linnés födelsedag. Vi har hittills firat i Botaniska Trädgården med en guidad rundvandring i trädgården och avslutning med lite bubbel och tilltugg vid Linnéstatyn. År 2019 förändrade vi oss lite och flyttade därför firandet till Trädgårdsföreningen.

Våra föreläsningar äger normalt rum en gång per månad (med undantag för sommarmånaderna).       Som föreläsningssal använder vi Lutherska Missionskyrkan på Vasagatan 2B. Vid varje föreläsning serveras kaffe och något bakverk. Även de som inte är medlemmar i föreningen är välkomna, men betalar då en avgift, oftast 60:-. Anmälan sker till vår mailadress (info@hortikulturen.org).

Varje försommar anordnas en trädgårdsresa, då vi besöker sevärda trädgårdar och/eller plantskolor. År 2017 gick resan till Guldsmedsgården där vi beundrade alla pioner. Efter lunch på Trollabo kvarn besöktes två fantastiska privata trädgårdar i Vara och Kvänum.  2018 gick resan till Tage Andersens Gunillaberg med besök i två privata trädgårdar på vägen. 15-16 juni 2019 arrangerade vi en tvådagarsresa till nordvästra Skåne, där vi besökte flera fantastiska privata trädgårdar samt fina Löddeköpinge plantskola. Något år händer det också att det arrangeras en höstresa.

Vi är tacksamma om du som har en mailadress meddelar oss den. Den ger oss möjlighet att snabbt nå ut till de medlemmar som inte regelbundet går in på vår hemsida eller på vår facebooksida.

Comments are closed.