Evenemang den Sara Esbjörnsson

Villaträdgård. Vi tar tillvara det som finns – allt från tegelstenar och betongplattor till grenar och kvistar. Gör jord av ogräs, bokashi, tång och löv, använder den halvförmultnade komposten och guldvatten, täckodlar så snart material finns över. Låter odrägligt ogräs och hopplösa växtdelar bli till gödselvatten. Bråkar med lerjorden. Det…

Läs vidare