Sällskapet Hortikulturens Vänner

En ideéll förening med säte i Göteborg, som ingår i Riksförbundet Svensk Trädgård, för dig med växt- och trädgårdsintresse.

Som medlem får du tillfälle att lyssna på inspirerande föreläsare, deltaga i olika trädgårdskurser, följa med på resor till plantskolor och visningsträdgårdar, och sist men inte minst utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra trädgårdsmänniskor.

Vi utkommer med ett medlemsblad ett par gånger per år.

 

 

 

Ordförande har ordet.

Kära trädgårdsvänner!

Åter dags för ett nytt, spännande, trädgårdsår. Förra året kunde vi glädjas åt ett ökat antal deltagare på våra aktiviteter. Förhoppningsvis kommer även årets program att locka. Vad sägs om en resa till Guldsmedsgårdens pionodling i juni? Eller att komma och lyssna på Sara Bäckmo i oktober?

En nyhet är, att vi nu även finns på Facebook. Titta in där då och då för att se vad som är på gång. Det kan ju hända att vi lägger in någon ny programpunkt eller att det blir någon ändring i programmet. Ni har också möjlighet att där komma med synpunkter eller förslag till vår verksamhet.
Välkomna!

Marianne Yxell
Ordförande

Värt att notera

2014-11-26 23:31

OBSERVERA!

 

De medlemmar som har en mail-adress uppmanas att skicka den till vår e-post. Det kan uppstå tillfällen då ett intressant program kan arrangeras i all hast och det enklaste sättet att nå alla är att skicka e-mail.

 

Read more …