Sällskapet Hortikulturens Vänner

En ideéll förening med säte i Göteborg, som ingår i Riksförbundet Svensk Trädgård, för dig med växt- och trädgårdsintresse.

Som medlem får du tillfälle att lyssna på inspirerande föreläsare, deltaga i olika trädgårdskurser, följa med på resor till plantskolor och visningsträdgårdar, och sist men inte minst utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra trädgårdsmänniskor.

Vi utkommer med ett medlemsblad ett par gånger per år.

 

 

Ordförande har ordet.

Först vill jag tacka för förtroendet att bli vald som ordförande för Hortikulturens Vänner. Det kommer att bli spännande och en helt ny erfarenhet för mig. Att ta över en så här stor förening innebär ju en del utmaningar, men tillsammans med de andra medlemmarna i styrelsen ska jag göra mitt bästa för att fortsätta i gamla fotspår, men kanske också hitta nya avstickare.
Vill också passa på att rikta ett stort tack till Berit Hilmersson, som gjort så mycket för föreningen och som nu lämnat över stafettpinnen.


De flesta av er har säkert fått programbladet för april-oktober i brevlådan. Det har redan kommit en del positiva reaktioner på det. Hoppas nu att det sitter väl synligt på exempelvis kylskåpsdörren och att ni skyndar er att boka in er på våra aktiviteter.
Ytterligare en påminnelse om att meddela oss era mailadresser så att vi snabbt kan nå ut till er om det blir ändringar i programmet eller om en ny programpunkt dyker upp.


Önskar er alla en riktigt härlig trädgårdsvår!
Marianne Yxell

 

 

 

De fina bilderna är tagna av Marianne Yxell och kommer från Trädgårdsföreningens utställning Våriris som visas 24 mars-3 april.

 

Värt att notera

2014-11-26 23:31

OBSERVERA!

 

De medlemmar som har en mail-adress uppmanas att skicka den till vår e-post. Det kan uppstå tillfällen då ett intressant program kan arrangeras i all hast och det enklaste sättet att nå alla är att skicka e-mail.

 

Read more …