Men de är ju så vackra!? Om invasiva växter och biologisk mångfald


Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Kategorier:

Vad är en främmande art, och varför blir vissa invasiva? Hur påverkar de vår natur? Klara Jansson berättar om arbetet med att förebygga, motverka och bekämpa invasiva arter, med växter i fokus. Zoomföreläsning.

Comments are closed.